art

LORI NIX – Photography

Every day Lori Nix is cheating professionally. In her work she tries to fool human eye even for a moment. To achieve the effect shown in the picture, she is using miniatures and models. 

Lori Nix was born and raised in Kansas, the area is known for tornadoes, snow storms, droughts and epidemics. You can tell that her main entertainment as a child was observing these natural disasters. This ruined landscapes, with fallen trees became her playground, and later inspired her to create a collection “Accidentally Kansas”.

In another series, “The City”, we can still find the apocalyptic character. This time the author tried to show us the world without people. The author imagined a city of our future, that of natural causes or human intervention has been deprived of residents. In a moment, all the museums, bars, laundries suddenly stopped working. Damaged walls, crumbling ceilings, the construction which is barely holding, and nature, which gradually takes control of the abandoned town. Spaces are slowly filling withwildlife, and  nature recovers what man took.

These catastrophic landscapes are created in a studio, to create a place such as laundry, library, aquarium or a bar, author needs up to six months. Decaying places are shown to refer to the consequences of human activity. The author admits that she fears what might hapend, if we don’t change our behavior, but at the same time she is fascinated by the changing world. Definitely the work of Lori Nix is a challenge for our perception of reality, and more importantly, remind us about our responsibilities.

Na co dzień Lori Nix zawodowo zajmuje się oszukiwaniem. W swoich projektach stara się choćby prze chwilę oszukać ludzie oko. Artystka by osiągnąć efekt widoczny na zdjęciu używa miniatur i modeli przez siebie skonstruowanych. 

Lori Nix urodziła się i wychowała w Kansas, rejonie znanym z tornad, burz śnieżnych, susz i epidemii. Można powiedzieć,że jej rozrywką w dzieciństwie było oglądanie tych klęsk żywiołowych. Powstałe po klęsce krajobrazy z powalonymi drzewami stały się jej placem zabaw, a w późniejszym czasie inspiracją do zbioru prac ” Accidentally Kansas”.

W kolejnym cyklu zdjęć “The City” nadal odnaleźć możemy apokaliptyczny charakter. Tym razem autorka próbowała pokazać nam świat bez ludzi. Autorka wyobraziła sobie miasto naszej przyszłości, które z przyczyn naturalnych bądź ludzkiej ingerencji pozbawione zostało mieszkańców. W jednej chwili wszystkie muzea, bary, pralnie nagle przestają funkcjonować. Zniszczone ściany, walące się stropy, konstrukcja która ledwo się trzyma i natura, która powoli przejmuje kontrolę nad opuszczonym miastem. Przestrzenie powoli wypełniające się fauną i florą, natura odzyskuje to co człowiek zabrał.

Te katastroficzne krajobrazy powstają w studiu, by stworzyć miejsca takie jak pralnia, biblioteka, akwarium czy bar potrzeba aż sześciu miesięcy. Niszczejące przestrzenie mają nawiązywać do skutków ludzkiej działalności. Autorka przyznaje, że obawia się co może przynieść przyszłość jeśli nie zmienimy swojego postępowania, jednocześnie jednak fascynuje ją zmieniający się świat. Zdecydowanie prace Lori Nix są wyzwaniem dla naszego postrzegania rzeczywistości, a co ważniejsze przypominają nam o naszych obowiązkach. 

“The City”

“Accidentally Kansas”

“Some other place”

“Lost”

“Unnatural history”

to see more:  http://www.lorinix.net

źródło:

http://www.edelmangallery.com
http://www.lorinix.net/
http://500photographers.blogspot.co.at
http://theawesomer.com
http://trendland.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.